Hvad er en kreditforening?

En kreditforening er et realkreditinstitut, der yder lån mod tinglyst pant i fast ejendom på grundlag af obligationsudstedelse.

En kreditforening er en sammenslutning af låntagere, der ved at hæfte solidarisk og ved at give sikkerhed i form af 1.-prioritets-pant i fast ejendom har kunnet opnå fastforrentede, langfristede lån på særlig gunstige betingelser. De lånte beløb kommer ind, ved at kreditforeningerne sælger obligationer på det åbne marked til dagskurs.
Information på sider:

Lån & Kredit - Gode råd om kreditforeningslån - Kreditforeninger - Du er her: Kreditforening - Kreditforening -